Beboerrådet på C. W. Obel Kollegiet, i daglig tale kaldet Kollegianerrådet, står for afholdelse af arrangementer for alle beboere samt håndtering af forslag til forbedringer på kollegiet. Kollegianerrådet står bl.a. for årlig afholdelse af pandekagedag, fastelavnsfest, juleklip-arrangement og har været drivkraft bag etableringen af f.eks. cykelværkstedet, træningsrummet og hængekøjerne på kollegiet.

Herunder ses de seneste referater fra kollegianerrådsmøderne, som normalvis finder sted første Onsdag hver måned kl. 19:30 i det store fælleshus (nr. 21).

Referater og vedtægter:
Google Drive-mappe